U penxari nteri tij, kur te deti ti natarin
dielli dell e pra kullarin  e ti prireje e xhirarej
e mo mir ti abronxarej   kur ntronarin, strallamparin,
bje shi ma pra shkamparin   si bje bore,si jacarin
u nge shoh fukugarin   pra si era leshet te shullarin
me vren te sit e u nkantari   o del bari o vindimari
u pameti tij penxari   vrenja tij nge penxari
se o tardu e ket studiari   dal e dal frin kampanari
moti shkon ma u nkantari    u pensari nteri tij
si te shoh te “ciavarrella”  deja t’isha te “Pastinella”
se kut lozia te ninughella   kur ka dhonderri dej japà
si boj  Tiresinella   kur vej po e la
nge here te” Rozicella”  na lozium te mucatella
prapa tropese kupilarella   nge dej mare ka fadella
kur ngjimarin,kur stirarin   hipin shkaghin e kagharin,
poca zian,nge shkatarin    se je ti c’ rruminarin.
u pensari nteri tij   
ritornello  (4)
si te sexha pra setarej  merr gribin e nge dunarej
se o nate e ket kurkarej  ma ti nge do te rixhetarej.
si gikarej e ngrihet ghona   nge dinja ata c’e bonja
u nge thom minxonja   pse pa tij nge di te rronja.
u deja te veja mo ande   ma sit e time jane nteri atje.
ritornello (2 volte).